Grzyby a kompostowanie – czy grzyby nadają się do kompostu?

0
2980
5/5 - (2 votes)

1. Wstęp

Grzyby są istotnym elementem ekosystemu, pełniąc różnorodne funkcje i odgrywając kluczowe role w rozkładzie materii organicznej. Kompostowanie jest zaś naturalnym procesem przekształcania odpadów organicznych w wartościowy nawóz, zwany kompostem. W tym artykule przedstawimy charakterystykę grzybów oraz proces kompostowania, a następnie omówimy ich wzajemne powiązania oraz potencjalne problemy związane z kompostowaniem grzybów.

2. Grzyby – charakterystyka i rola w ekosystemie

Grzyby to organizmy należące do królestwa Fungi, odmiennego od roślin i zwierząt. Ich ciała składają się z nitek zwanych strzępkami, które tworzą skupiska zwane grzybnią. Grzyby odżywiają się za pomocą procesu zwanej heterotrofią, co oznacza, że pobierają substancje odżywcze z innych organizmów. Są one głównymi rozkładaczami materii organicznej w ekosystemie, rozkładając martwe rośliny, zwierzęta i odpady organiczne, a tym samym przyczyniając się do recyklingu składników odżywczych.

Grzyby pełnią również inne istotne funkcje ekologiczne, takie jak:

 • Udział w symbiozach z roślinami (np. mikoryza),
 • Kontrola populacji szkodników,
 • Produkcja antybiotyków i innych substancji bioaktywnych.

3. Kompostowanie – proces i korzyści

Kompostowanie to proces biologicznego rozkładu materii organicznej przez mikroorganizmy, takie jak bakterie, grzyby, dżdżownice i inne organizmy glebowe. W wyniku tego procesu powstaje kompost, który jest wartościowym nawozem naturalnym, wzbogacającym glebę w składniki odżywcze, poprawiającym jej strukturę oraz zwiększającym jej zdolność do retencji wody. Proces kompostowania przebiega w kilku etapach:

 1. Etap mezofilny – początkowa faza rozkładu, w której działają mikroorganizmy mezofilne (optymalna temperatura dla ich rozwoju to 20-40°C). W tej fazie następuje szybki wzrost liczby mikroorganizmów oraz rozkład łatwo przyswajalnych substancji organicznych.
 2. Etap termofilny – faza intensywnego rozkładu, w której temperatura w kompostowniku wzrasta, osiągając nawet 60-70°C, co wynika z działalności mikroorganizmów termofilnych. W tym etapie rozkładają się trudniejsze do rozłożenia substancje, takie jak celuloza czy lignina.
 3. Etap dojrzewania – faza stabilizacji, w której temperatura kompostu obniża się, a mikroorganizmy mezofilne z powrotem zaczynają dominować. W tym etapie kompost nabiera ciemnobrunatnego koloru, ziarnistej struktury i przyjemnego, ziemiastego zapachu.

Kompostowanie ma wiele korzyści, takich jak:

 • Redukcja ilości odpadów organicznych w gospodarstwie domowym,
 • Wytwarzanie wartościowego nawozu dla roślin,
 • Poprawa jakości gleby i zwiększenie jej zdolności do retencji wody,
 • Zmniejszenie użycia nawozów sztucznych, co przyczynia się do ochrony środowiska.

4. Grzyby w kompostowaniu – czy nadają się do kompostu?

4.1. Korzyści stosowania grzybów w kompostowaniu

Grzyby mogą być wartościowym dodatkiem do kompostu, przyczyniając się do przyspieszenia procesu kompostowania oraz wzbogacenia kompostu w składniki odżywcze. Właściwości grzybów, które przyczyniają się do tych korzyści, to:

 1. Zdolność do rozkładu trudno przyswajalnych substancji – grzyby są w stanie rozłożyć trudniejsze do rozkładu substancje, takie jak celuloza, lignina czy chityna, co przyczynia się do przyspieszenia procesu kompostowania.
 2. Produkcja enzymów – grzyby wydzielają enzymy, które przyspieszają procesy biodegradacji i przekształcają materię organiczną w proste związki chemiczne, które są łatwiej przyswajalne przez rośliny.
 3. Zawartość składników odżywczych – grzyby zawierają w swojej strukturze cenne składniki odżywcze, takie jak azot, fosfor, potas czy mikroelementy, które po rozkładzie w kompostowniku mogą wzbogacić kompost i przyczynić się do lepszego wzrostu i rozwoju roślin.
 1. Poprawa struktury kompostu – grzyby, dzięki swojej grzybni, mogą tworzyć sieć, która przyczynia się do utrzymania odpowiedniej struktury kompostu, zapewniając wymagane warunki tlenowe oraz utrzymanie właściwej wilgotności.
Przeczytaj także:  Niedoceniony mleczaj rydz - gdzie można go znaleźć?

4.2. Potencjalne problemy związane z kompostowaniem grzybów

Mimo korzyści wynikających z kompostowania grzybów, istnieją także potencjalne problemy, które mogą się pojawić:

 1. Choroby i szkodniki – grzyby mogą być nosicielami chorób roślin lub przyciągać szkodniki, które mogą przenieść się na kompost i negatywnie wpłynąć na rośliny, na które zostanie nałożony kompost. Aby uniknąć tego problemu, należy unikać kompostowania grzybów chorych, pleśniawych czy zaatakowanych przez szkodniki.
 2. Niepożądane gatunki grzybów – w kompostowniku mogą pojawić się niepożądane gatunki grzybów, które mogą wypierać korzystne mikroorganizmy, spowalniać proces kompostowania lub wytwarzać toksyczne związki. Aby zapobiec temu problemowi, należy dbać o właściwe warunki kompostowania, takie jak odpowiednią wilgotność, przewiewność i mieszanie kompostu.

5. Praktyczne wskazówki dotyczące kompostowania grzybów

Oto kilka praktycznych wskazówek, które pomogą w kompostowaniu grzybów:

 1. Dodawaj tylko zdrowe grzyby – unikaj kompostowania grzybów chorych, pleśniawych czy zaatakowanych przez szkodniki, aby nie wprowadzać chorób i szkodników do kompostu.
 2. Rozdrobnij grzyby przed dodaniem do kompostu – rozdrobnione grzyby szybciej ulegną rozkładaniu, a tym samym przyspieszą proces kompostowania.
 3. Dodawaj grzyby warstwami – dodawaj grzyby do kompostu warstwami, na przemian z innymi odpadami organicznymi, takimi jak liście, gałęzie czy odpady kuchenne. Zapewni to odpowiednią równowagę składników oraz utrzymanie właściwej wilgotności i przewiewności kompostu.
 4. **Mieszaj kompost** – regularne mieszanie kompostu zapewni dostęp tlenu do wszystkich warstw oraz ułatwi równomierne rozkładanie się materii organicznej, w tym grzybów.
 1. Monitoruj warunki kompostowania – kontroluj temperaturę, wilgotność i przewiewność kompostu, aby utrzymać optymalne warunki dla rozwoju mikroorganizmów i szybkiego rozkładu grzybów. Jeśli kompost jest zbyt wilgotny, dodaj materiał, który poprawi jego strukturę, tak jak trociny czy suche liście. Jeśli jest za suchy, dodaj wilgotne materiały, takie jak trawa czy odpady kuchenne.
 2. Wykorzystuj kompost dojrzewający – kompost powinien być stosowany dopiero po zakończeniu procesu dojrzewania, gdy nabył ciemnobrunatnego koloru, ziarnistej struktury i przyjemnego, ziemiastego zapachu. Nieprawidłowo dojrzały kompost może zawierać niedorozłożone grzyby, co może prowadzić do problemów z chorobami czy szkodnikami.

6. Podsumowanie

Grzyby mogą być cennym dodatkiem do kompostu, przyczyniając się do przyspieszenia procesu kompostowania oraz wzbogacenia kompostu w składniki odżywcze. Jednak należy pamiętać o potencjalnych problemach związanych z kompostowaniem grzybów, takich jak choroby, szkodniki czy niepożądane gatunki grzybów. Stosując praktyczne wskazówki dotyczące kompostowania grzybów, można zminimalizować ryzyko tych problemów i cieszyć się wartościowym, naturalnym nawozem dla swojego ogrodu.