Gęś białoczelna (Anser albifrons) – przegląd i charakterystyka gatunku

0
520
4/5 - (1 vote)

1. Wstęp

Gęś białoczelna (Anser albifrons) to średniej wielkości ptak należący do rodziny kaczkowatych (Anatidae) i rzędu gęsi (Anseriformes). Jest jednym z popularnych gatunków gęsi, które zamieszkują północne obszary Europy, Azji i Ameryki Północnej. W artykule przedstawiono szczegółowy opis cech morfologicznych, występowania, siedliska, migracji, rozrodu, odżywiania, zachowania, statusu oraz ochrony gęsi białoczelnych.

2. Taksonomia i klasyfikacja

 • Domena: Eukaryota
 • Królestwo: Animalia
 • Typ: Chordata
 • Podtyp: Vertebrata
 • Gromada: Aves
 • Rząd: Anseriformes
 • Rodzina: Anatidae
 • Rodzaj: Anser
 • Gatunek: Anser albifrons

Gęś białoczelna została opisana naukowo po raz pierwszy przez niemieckiego przyrodnika Johann Friedrich Gmelina w 1789 roku. Gatunek ten dzieli się na pięć podgatunków, różniących się nieco wyglądem i obszarami występowania:

 1. A. albifrons albifrons
 2. A. albifrons flavirostris
 3. A. albifrons gambeli
 4. A. albifrons sponsa
 5. A. albifrons elgasi

3. Opis morfologiczny

Gęś białoczelna osiąga długość 58-76 cm i rozpiętość skrzydeł 130-165 cm. Masa ciała wynosi zwykle od 1,5 do 3 kg. Samice są nieco mniejsze od samców, ale ogólnie ptaki obu płci są do siebie bardzo podobne.

Ptaki te mają szaro-brązowe upierzenie z jaśniejszymi brzegami piór, tworzącymi efekt łuskowania na grzbiecie i skrzydłach. Wyróżniają się białą plamą na czole, stąd pochodzi ich nazwa. Głowa i szyja są ciemnoszare, natomiast pierś i brzuch jaśniejsze, czasami z ciemnymi plamami. Dziób jest różowy lub pomarańczowy, zależnie od podgatunku. Nogi i stopy są różowe. Samce i samice są podobne kolorystycznie, ale samce mogą być nieco większe i mają większe białe plamy na czole.

Młode gęsi białoczelne mają bardziej jednolite, szaro-brązowe upierzenie, z mniejszą białą plamą na czole. Dziób, nogi i stopy są szaro-brązowe. Juwenalia osiągają upierzenie dorosłych po pierwszej pierzeniu.

4. Występowanie i siedlisko

Gęś białoczelna występuje na szerokim obszarze obejmującym północne części Europy, Azji i Ameryki Północnej. W zależności od podgatunku, obszary lęgowe mogą się różnić. Ptaki te preferują otwarte, wilgotne tereny, takie jak bagna, torfowiska, łąki i zarośla, a także wybrzeża morskie.

W Polsce gęś białoczelna jest nielicznym, ale regularnym ptakiem przelotnym, głównie na terenie całego kraju. Występuje również sporadycznie jako ptak lęgowy na terenach bagiennych i torfowiskach.

5. Migracje

Gęsi białoczelne są ptakami wędrownymi. Zimują na południowych terenach swojego zasięgu występowania, w tym w Europie Zachodniej, Południowej i na Bliskim Wschodzie, a także w Azji i Ameryce Północnej. Podczas migracji zbierają się w duże stada, a ich przeloty można zaobserwować przede wszystkim w okresie jesieni (wrzesień-listopad) oraz wiosny (marzec-kwiecień).

6. Rozród i cykl życiowy

Okres lęgowy gęsi białoczelnych trwa od maja do lipca, w zależności od szerokości geograficznej. Ptaki te tworzą monogamiczne pary, które pozostają razem przez całe życie. Gniazdo budują na ziemi, w trudno dostępnych miejscach, takich jak wyspy, zarośla lub tereny bagienne. Gniazdo jest płytkie, wyściełane trawą, mchem i puchem z piersi samicy.

Przeczytaj także:  Bielik Zwyczajny (Haliaeetus albicilla): Monarcha Wodnych Królestw

Samica składa od 4 do 6 jaj o białawym, matowym kolorze. Inkubacja trwa około 24-28 dni, a opieką nad jajami zajmuje się wyłącznie samica. Samiec w tym czasie broni terytorium i pozostaje czujny, aby chronić rodzinę przed drapieżnikami.

Po wykluciu się piskląt, gęsi białoczelne są troskliwymi rodzicami, wspólnie opiekując się swoim potomstwem. Młode są w pełni opierzone po około 40-45 dniach od wyklucia, kiedy zaczynają się uczyć latać. Osobniki młodociane osiągają dojrzałość płciową po około dwóch latach.

Średnia długość życia gęsi białoczelnych wynosi około 10-15 lat, choć niektóre osobniki mogą dożyć nawet 20 lat.

7. Odżywianie

Gęsi białoczelne są roślinożercami, choć czasami zjadają również drobne bezkręgowce. Ich dieta składa się głównie z traw, roślin wodnych, liści, pędów, nasion, owoców oraz zielonych części roślin. Dzięki specjalnemu dziobowi i językowi, potrafią skutecznie wyłuskiwać rośliny z miękkiego podłoża. Podczas żerowania mogą wodować głowę, choć większość pożywienia zdobywają na lądzie.

8. Zachowanie

Gęsi białoczelne są towarzyskimi ptakami, tworzącymi duże stada, zwłaszcza podczas migracji i zimowania. Są aktywne głównie o świcie i o zmierzchu. W ciągu dnia często odpoczywają na wodzie lub na brzegach. W sytuacji zagrożenia stado może zacząć głośno gęgać, ostrzegając inne ptaki w okolicy.

Podczas sezonu lęgowego ptaki te są terytorialne, broniąc swoich lęgowisk przed intruzami. Samiec odgrywa kluczową rolę w obronie terytorium, chociaż samica również może brać udział w tym procesie.

9. Status i ochrona

Gęś białoczelna jest szeroko rozpowszechnionym i licznie występującym gatunkiem. Według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), gęś białoczelna jest klasyfikowana jako gatunek najmniejszej troski (Least Concern, LC). Populacje są na ogół stabilne, chociaż niektóre podgatunki mogą być bardziej zagrożone niż inne.

Czynniki wpływające na spadek liczebności gęsi białoczelnych to przede wszystkim utrata siedlisk na skutek osuszania terenów bagiennych, zmiany w rolnictwie oraz przekształcanie naturalnych terenów na obszary rolnicze. Nielegalne polowania, zakłócanie sezonu lęgowego przez ludzi i drapieżnictwo ze strony drapieżników, takich jak lisy, również mogą wpływać na populacje tych ptaków.

W Polsce gęś białoczelna jest objęta ścisłą ochroną gatunkową, co oznacza, że nie wolno jej polować, niszczyć gniazd ani usuwać jaj. W Europie istnieją także programy ochronne i monitorowania populacji tych ptaków, takie jak Dyrektywa Ptasia Unii Europejskiej.

10. Ciekawostki

 • Gęś białoczelna jest jednym z niewielu gatunków gęsi, których populacje nie spadają w wyniku działalności człowieka.
 • Nazwa naukowa Anser albifrons oznacza „gęś z białym czołem” i pochodzi od łacińskiego słowa „anser” (gęś) oraz „albus” (biały) i „frons” (czoło).
 • W kulturze popularnej gęsi białoczelne są znane z charakterystycznego „gęgania”, które często można usłyszeć podczas ich przelotów na dużych wysokościach.

11. Podsumowanie

Gęś białoczelna (Anser albifrons) to średniej wielkości ptak wędrowny z rodziny kaczkowatych. Charakteryzuje się szaro-brązowym upierzeniem z białą plamą na czole. Występuje na szerokim obszarze obejmującym północne części Europy, Azji i Ameryki Północnej. Preferuje otwarte, wilgotne tereny, takie jak bagna, torfowiska, łąki, zarośla i wybrzeża morskie. Żywią się głównie roślinami, ale czasami zjadają także drobne bezkręgowce. Gęsi białoczelne są monogamiczne i troskliwe w opiece nad potomstwem. Populacje są na ogół stabilne, a gatunek jest klasyfikowany jako najmniejszej troski (LC) przez IUCN. W Polsce objęty jest ścisłą ochroną gatunkową.