Pszczoła środkowoeuropejska: kluczowy aktor ekosystemu i rolnictwa

0
402
3.5/5 - (2 votes)

1. Wstęp

Pszczoła środkowoeuropejska, znana również jako pszczoła miodna (Apis mellifera mellifera), odgrywa kluczową rolę w ekosystemie i rolnictwie na terenach Europy Środkowej. W tym artykule przyjrzymy się bliżej charakterystyce tego gatunku, jego roli w ekosystemie, wpływowi na rolnictwo, a także zagrożeniom i ochronie pszczół.

2. Klasyfikacja i charakterystyka

2.1. Taksonomia

Pszczoła środkowoeuropejska (Apis mellifera mellifera) należy do rodziny pszczół (Apidae), która jest częścią rzędu błonkoskrzydłych (Hymenoptera). Rodzaj Apis obejmuje gatunki pszczół społecznych, których przedstawicielami są również pszczoła wschodnia (Apis cerana) i pszczoła afrykańska (Apis mellifera scutellata).

2.2. Morfologia

Pszczoła środkowoeuropejska to gatunek o małym ciele, osiągający długość od 10 do 15 mm, z charakterystycznym owłosieniem. Ubarwienie tych pszczół to mieszanka brązu, czerni i żółci. Skrzydła są przezroczyste z ciemniejszymi żyłkami. Pszczoły wyposażone są w specjalne narządy, takie jak koszki na tylnych nogach, służące do zbierania pyłku. Charakteryzują się także jądrem żądła, którym bronią się przed intruzami.

2.3. Socjologia i organizacja kolonii

Kolonie pszczół środkowoeuropejskich są społecznościami eusocjalnymi, co oznacza, że opierają się na podziale pracy, opiece nad potomstwem i kooperacji między pokoleniami. W kolonii można wyróżnić trzy typy osobników: królową, robotnice i trutnie.

 • Królowa: Jest to jedyna osobnica płci żeńskiej w kolonii zdolna do rozrodu. Jej zadaniem jest składanie jaj, z których powstają nowe pszczoły.
 • Robotnice: Są to osobniki żeńskie, które nie rozmnażają się. Wykonują wiele zadań, takich jak zbieranie pokarmu, budowa plastra, wychowywanie larw oraz obrona gniazda.
 • Trutnie: To samce pszczół, których głównym zadaniem jest rozród. Po kopulacji z królową umierają.

Kolonie pszczół środkowoeuropejskich budują gniazda z plastra woskowego, które tworzą sześciokątne komórki. Gniazdo zawiera komórki lęgowe, w których rozwijają się larwy, oraz komórki magazynowe, przeznaczone na pokarm.

3. Rola w ekosystemie

3.1. Zapylanie

Pszczoły środkowoeuropejskie są jednymi z najważniejszych zapylaczy w ekosystemach Europy Środkowej. Podczas zbierania nektaru i pyłku z kwiatów, przyczyniają się do zapylania roślin, co pozwala na rozmnażanie się tych roślin i owoce. Pszczoły zapylają zarówno dziko rosnące rośliny, jak i uprawiane przez człowieka.

3.2. Interakcje z innymi gatunkami

Pszczoły środkowoeuropejskie są kluczowym elementem sieci pokarmowej w swoim środowisku. Są źródłem pożywienia dla wielu drapieżników, takich jak ptaki, nietoperze, a także niektóre gatunki owadów. Ponadto pszczoły współpracują z innymi zapylaczami, takimi jak inne gatunki pszczół, trzmiele, motyle czy chrząszcze, przyczyniając się do utrzymania różnorodności biologicznej.

4. Pszczoły a rolnictwo

4.1. Produkcja miodu

Pszczoła środkowoeuropejska jest nie tylko istotnym zapylaczem, ale także ważnym gatunkiem dla produkcji miodu. Robotnice pszczół zbierają nektar z kwiatów, który jest przekształcany w miód w gniazdach. Produkcja miodu ma ogromne znaczenie ekonomiczne, a pszczelarstwo jest ważnym sektorem rolnictwa w wielu krajach Europy Środkowej.

Przeczytaj także:  Kornik drukarz – zły sen leśnika

4.2. Pszczoły jako czynnik zwiększający plon

Pszczoły środkowoeuropejskie mają znaczący wpływ na plon rolny dzięki swojej roli jako zapylacze. Uprawy, takie jak jabłonie, wiśnie, maliny czy dynie, są zależne od zapylania przez pszczoły, które przyczyniają się do zwiększenia ilości i jakości owoców. W efekcie pszczół, rolnictwo uzyskuje większą wydajność i wartość ekonomiczną.

5. Zagrożenia i ochrona

5.1. Zagrożenia

Pszczoły środkowoeuropejskie są narażone na różne zagrożenia, takie jak:

 • Utrata siedlisk: Wycinanie lasów, intensywna rolnictwo oraz urbanizacja prowadzą do zaniku siedlisk pszczół.
 • Pestycydy: Chemiczne środki stosowane w rolnictwie mają negatywny wpływ na zdrowie pszczół i mogą powodować zaburzenia w rozwoju czy spadek liczby pszczół.
 • Choroby i pasożyty: Pszczoły są narażone na wiele chorób, takich jak nozema czy amerykański wstrząs pszczół, oraz pasożytów, w tym roztocza Varroa destructor, które osłabiają organizmy pszczół i mogą prowadzić do zaniku kolonii.
 • Klimat: Zmiany klimatyczne wpływają na sezonowe wzorce kwitnienia roślin, co może utrudniać pszczołom dostęp do pokarmu.

5.2. Ochrona i zachowanie

W celu ochrony pszczół środkowoeuropejskich i zabezpieczenia ich roli w ekosystemie oraz rolnictwie, podejmowane są różne działania, takie jak:

 • Restauracja siedlisk: Odtwarzanie naturalnych siedlisk pszczół poprzez tworzenie łąk kwietnych, zadrzewień czy pasów zieleni.
 • Zrównoważone rolnictwo: Stosowanie praktyk rolniczych przyjaznych dla pszczół, takich jak ograniczenie stosowania pestycydów, zastosowanie zróżnicowanych upraw czy utrzymanie naturalnych siedlisk na terenach rolniczych.
 • Monitorowanie i badania: Bieżące monitorowanie populacji pszczół i prowadzenie badań nad ich zdrowiem, chorobami, pasożytami oraz sposobami przeciwdziałania tym zagrożeniom.
 • Edukacja i świadomość społeczna: Podnoszenie świadomości społecznej na temat znaczenia pszczół dla ekosystemów i rolnictwa, a także promowanie działań, które każdy może podjąć w celu ochrony pszczół, takich jak zakładanie ogrodów przyjaznych dla pszczół czy unikanie stosowania chemikaliów w ogrodzie.

6. Podsumowanie

Pszczoła środkowoeuropejska odgrywa kluczową rolę w ekosystemach i rolnictwie na terenach Europy Środkowej. Jej działania jako zapylacz mają bezpośredni wpływ na różnorodność biologiczną, a także na plony i wartość ekonomiczną upraw rolnych. Ochrona pszczół i ich siedlisk to priorytet dla zachowania równowagi ekologicznej oraz dla przyszłości rolnictwa.

7. Bibliografia

 1. Carreck, N. L., & Williams, I. H. (2018). Apis mellifera mellifera, The Dark European Honey Bee. UK: Northern Bee Books.
 2. Goulson, D. (2013). A sting in the tale. London: Jonathan Cape.
 3. Klein, A. M., Vaissiere, B. E., Cane, J. H., Steffan-Dewenter, I., Cunningham, S. A., Kremen, C., & Tscharntke, T. (2007). Importance of pollinators in changing landscapes for world crops. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 274(1608), 303–313.
 4. Potts, S. G., Biesmeijer, J. C., Kremen, C., Neumann, P., Schweiger, O., & Kunin, W. E. (2010). Global pollinator declines: trends, impacts and drivers. Trends in Ecology & Evolution, 25(6), 345–353.
 5. Vanbergen, A. J., & Initiative, the Insect Pollinators. (2013). Threats to an ecosystem service: pressures on pollinators. Frontiers in Ecology and the Environment, 11(5), 251–259.