Sezony polowań w Polsce – kiedy i na co polować?

0
262
4/5 - (1 vote)

W Polsce, jak w większości krajów, istnieją ściśle określone terminy polowań na poszczególne gatunki zwierząt. Dzięki temu można zrównoważyć potrzeby myśliwych z koniecznością zachowania stabilności populacji dzikich zwierząt. W tym artykule przedstawię główne sezony polowań oraz omówię, jakie gatunki są dostępne do polowania w poszczególnych okresach roku.


1. Okresy polowań

Polowania w Polsce są regulowane przez prawo łowieckie i dzielą się na trzy główne kategorie:

 1. Polowania ogólne – polegają na odstrzale konkretnych gatunków zwierząt w ściśle określonych terminach.
 2. Polowania indywidualne – są to polowania na konkretne zwierzęta, które uzyskały zgodę na odstrzał ze względu na zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt, czy też ze względu na ich kondycję zdrowotną.
 3. Polowania zbiorowe – organizowane są w celu odstrzału większej liczby zwierząt, zazwyczaj w okresie jesieni i zimy.

2. Kalendarz polowań

Poniżej przedstawiam kalendarz polowań dla najpopularniejszych gatunków łownych w Polsce:

 • Sarna
  • Buk: 11 maja – 30 września
  • Koza: 1 października – 15 stycznia
  • Cieleniak: 1 września – 15 stycznia
 • Dziki
  • Knur: przez cały rok (bez ograniczeń)
  • Łowna locha: 1 sierpnia – 15 stycznia
  • Warchlaki: przez cały rok
 • Jeleń
  • Byk: 21 sierpnia – 28/29 lutego
  • Łania i cielę: 1 września – 15 stycznia
 • Bażant
  • Kogut: 11 sierpnia – 28/29 lutego
  • Kurka: 1 października – 15 stycznia
 • Kaczki
  • Ogólne terminy: 15 sierpnia – 21 grudnia
 • Zając
  • 11 sierpnia – 28/29 lutego
 • Fazan
  • 11 sierpnia – 28/29 lutego
 • Kurka wodna, słonka, derkacz
  • 1 września – 21 grudnia

3. Zasady i rekomendacje

 1. Znajomość przepisów: Każdy myśliwy przed rozpoczęciem polowania powinien dokładnie znać obowiązujące przepisy i terminy polowań na poszczególne gatunki.
 2. Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo podczas polowania jest najważniejsze. Należy pamiętać o odpowiednim stroju, zapewnieniu widoczności w terenie oraz bezpiecznym obchodzeniu się z bronią.
 3. Ochrona przyrody: Polowanie ma na celu również ochronę populacji zwierząt, dlatego ważne jest, aby myśliwi dokładnie przestrzegali zasad i nie przekraczali ustalonych limitów odstrzału.

W skrócie, polowanie w Polsce jest ściśle regulowane, a myśliwi muszą przestrzegać określonych terminów oraz zasad. Pamiętając o tych wytycznych, można cieszyć się pasją łowiecką, jednocześnie dbając o ochronę przyrody i zachowanie równowagi ekosystemu.

Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże w lepszym zrozumieniu sezonów polowań w Polsce. Zapraszam do dalszego śledzenia bloga, gdzie będę dzielił się kolejnymi ciekawostkami i poradami dotyczącymi łowiectwa!


4. Wyposażenie i przygotowanie do polowania

Kiedy już znamy terminy i zasady polowania, ważne jest także odpowiednie przygotowanie się do wyjścia w teren. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych kwestii:

 • Broń i amunicja: W Polsce, aby móc posiadać i używać broni myśliwskiej, trzeba posiadać odpowiednie pozwolenie. Ważne jest, aby przed polowaniem dokładnie sprawdzić stan techniczny broni oraz upewnić się, że mamy odpowiednią amunicję do wybranej zwierzyny.
 • Ochraniacze słuchu: Wielu myśliwych korzysta z ochraniaczy słuchu, aby chronić się przed hałasem strzału.
 • Odzież i obuwie: Odpowiednia odzież myśliwska powinna zapewniać komfort termiczny, ochronę przed czynnikami atmosferycznymi oraz dobrą widoczność w terenie (np. elementy w kolorze pomarańczowym).
 • Sprzęt obserwacyjny: Lornetka jest nieodzownym elementem wyposażenia każdego myśliwego, ułatwiającym obserwację zwierzyny w terenie.
 • Podstawowe akcesoria: Do podstawowego wyposażenia należy również nóż myśliwski, latarka oraz kompas czy GPS, szczególnie gdy polujemy w nieznanych terenach.
Przeczytaj także:  Gospodarka łowiecka i łowiectwo w Polsce

5. Etyka myśliwska

Polowanie nie jest tylko aktem odstrzału. Za każdym razem, kiedy myśliwy wchodzi do lasu, powinien pamiętać o etyce łowieckiej:

 • Szacunek do zwierzyny: Każde odstrzelone zwierzę zasługuje na godne potraktowanie. Nie poluj, jeśli nie masz zamiaru wykorzystać zdobyczy – na przykład do celów spożywczych.
 • Odpowiedzialność: Myśliwy jest odpowiedzialny za każdy oddany strzał. Nie należy strzelać, jeśli nie jesteśmy pewni celu lub jeśli istnieje ryzyko, że możemy zranić inne zwierzęta.
 • Ochrona środowiska: Dbajmy o to, by nasza obecność w lesie była jak najmniej inwazyjna. Oznacza to między innymi zbieranie wszystkich śmieci i dbanie o naturalne środowisko.

Łowiectwo w Polsce, choć pełne tradycji i bogatej historii, wymaga przestrzegania ściśle określonych zasad i terminów. Właściwe przygotowanie, znajomość przepisów oraz przestrzeganie etyki łowieckiej zapewnią nie tylko satysfakcję z polowania, ale także dbałość o środowisko naturalne oraz odpowiednie zarządzanie populacjami zwierząt.

Pamiętajmy, że polowanie to nie tylko pasja, ale także wielka odpowiedzialność. Dbając o zachowanie równowagi w przyrodzie, dbamy o przyszłość naszego środowiska i zapewniamy, że kolejne pokolenia myśliwych będą miały równie dużo radości z łowiectwa, co my.


7. Znaczenie polowania w ekosystemie

Choć dla wielu ludzi polowanie kojarzy się głównie z tradycją i pasją, ma ono również istotne znaczenie ekologiczne:

 • Regulacja populacji: Polowanie pomaga w kontrolowaniu liczebności pewnych gatunków zwierząt, zapobiegając ich nadmiernemu rozrostowi, co mogłoby prowadzić do destabilizacji ekosystemu.
 • Zapobieganie chorobom: Poprzez kontrolę populacji dzikich zwierząt, polowanie pomaga w ograniczaniu rozprzestrzeniania się chorób.
 • Zachowanie różnorodności biologicznej: Regulując populację pewnych gatunków, możemy zapewnić lepsze warunki do życia dla innych, mniej licznych gatunków.

8. Współczesne wyzwania łowiectwa

W dzisiejszych czasach łowiectwo staje przed wieloma wyzwaniami:

 • Konflikty społeczne: Wielu ludzi postrzega polowanie jako nieetyczne lub okrutne. Dlatego ważne jest, aby myśliwi działali w sposób transparentny i odpowiedzialny, informując społeczeństwo o korzyściach płynących z regulowanego łowiectwa.
 • Zmiany klimatyczne: Zmiany w klimacie mogą wpływać na zachowania i migracje zwierząt, co stawia przed myśliwymi nowe wyzwania.
 • Utrata siedlisk: W miarę rozbudowy infrastruktury i ekspansji miast, dzikie zwierzęta tracą swoje naturalne siedliska. Współpraca myśliwych z organizacjami ekologicznymi jest kluczem do ochrony tych terenów.

9. Edukacja i szkolenia dla myśliwych

Nowoczesne łowiectwo nie może się obejść bez ciągłego kształcenia:

 • Szkolenia: Regularne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, obsługi broni czy też nowych technik polowania są niezbędne.
 • Wiedza ekologiczna: Myśliwi powinni być na bieżąco z najnowszymi badaniami dotyczącymi ekosystemu i zwierząt, na które polują.
 • Etyka: Warsztaty i szkolenia z zakresu etyki łowieckiej powinny być obowiązkowym elementem edukacji każdego myśliwego.

Łowiectwo to pasja, która dla wielu jest sposobem na życie. Jednak, jak każda działalność, wymaga odpowiedzialności i poszanowania dla przyrody. Współczesne wyzwania stawiają przed myśliwymi nowe zadania, ale też dają szansę na pokazanie, że odpowiednio regulowane łowiectwo może przynieść wiele korzyści zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska.

Niech pasja łowiectwa łączy się zawsze z głębokim szacunkiem do natury i odpowiedzialnością za nasze działania. Dobrego polowania!